Vårt løfte: Tørrhet og diskresjon

Tørrhet

Dry and Discreet

Attends-produktene gir en utmerket beskyttelse mot lekkasje og tørrhet mot huden for brukeren.

Kjerneteknologien i Attends-produktene fokuserer på rask distribusjon og absorpsjon av væske hvor behovet er størst; i midten av produktet. Som et resultat av dette er den største andelen av råvarene - fluff og superabsorbenter - plassert her. Dette kaller vi for aktiv sone.

Attends utvikler og produserer sine produkter i henhold til den seneste kjerneteknologi. Dette betyr at produktene vanligvis har en 2-lags kjerne. Den øvre kjernen absorberer væsken raskt og distribuerer den til den nedre kjernen hvor væsken lukkes inne og holdes borte fra huden. Kjernene inneholder følgende råmaterialer: fluff (for rask absorpsjon) og superabsorbenter (lukker væsken inne). Disse råmaterialene kombineres i relevante mengder avhengig av type produkt og grad av inkontinens.

 

2-lags kjernen har i tillegg et distribusjonslag som er sentrert midt i produktet. For de fleste produkter som er utviklet for moderat/tung inkontinens er dette laget kalt «Quick-Dry». Denne teknologien kan håndtere flere urinavganger uten at væsken trekker tilbake til overflaten. Produktene for lett urinlekkasje har en annen type distribusjonslag som er tilpasset denne type produkter.

Diskresjon

Attends-produktene er utviklet for å gi best mulig diskresjon.

På grunn av stort fokus på bleiens kjerneteknologi, er formen på Attends-produktene veldig diskret: det er ikke behov for store produkter med mye materiale dersom kjernen fungerer som den skal.

Dette er også hovedårsaken til at Attends-produktene generelt er små og svært tynne: Den aktive sonen i kjernen, med et balansert nivå av fluff og superabsorbenter, gjør at store og klumpete produkter hører fortiden til. En annen viktig side ved diskresjon er bruken av farger og trykk. Attends bruker farger og trykk på produktene kun ved produktidentifikasjon, for å skape mest mulig diskresjon.

Diskret naturlig luktbeskyttelse

Attends-produktene inneholder også en naturlig Odour Protection som reduserer risikoen for ubehagelig lukt, uten tilsetningsstoffer som parfyme. Superabsorbentene i produktkjernen lukker væsken inne og hindrer dermed dannelse av ammoniakk. I tillegg er pH-verdien i produktene med Quick-Dry-teknologi veldig lav, noe som hindrer sterk vekst av bakterier. Kombinert hindrer dette dannelsen av ubehagelig lukt.

Kombinasjonen av design, valg av materiale og en naturlig Odour Protection gjør at vi kan innfri vårt løfte om diskresjon.

Attends-produktene er diskrete ved bruk, enkle å ta med på reise samt å kaste etter bruk. I tillegg til dette er også produktforpakningene små, noe som igjen gir en positiv effekt i form av mindre transport, mindre lagringsplass hjemme og mindre avfall både fra produkt og forpakning.

Attends in Green

Informasjonsmateriell

Vårt løfte - Tørrhet & Diskresjon Vårt løfte - Tørrhet & Diskresjon (699 KB)