proDERM

Attends-produktene er testet og godkjent for god hudomsorg av proDERM, institutt for dermatologisk forskning, Hamburg, Tyskland.

proDERM

Personer som har behov for inkontinensprodukter bruker dem ofte 24 timer i døgnet. Dette betyr at huden til stadighet er i kontakt med produktoverflaten. Det er derfor svært viktig å velge hudvennlige materialer. Dersom inkontinensproduktet i tillegg gjør huden fuktig, noe som kan forårsake hudirritasjoner eller skader på huden, kan dette igjen føre til stort ubehag for brukeren, og kanskje også økte kostnader for helsevesenet.

Kjerneteknologien i Attends inkontinensprodukter gir en utmerket lekkasjesikkerhet og tørrhet mot huden for brukeren. Resultatene fra proDERM-testene (laboratorietester med tørt og vått materiale samt brukerevalueringer), viser at Attends-produktene holder en høy standard med tanke på god hudomsorg. Dette er årsaken til at proDERM har godkjent at Attends kan bruke kvalitetsstempelet på sine produkter*.

*Produkter som er testet/godkjent er: Slip Regular, Slip Active, Flex, Adjustable, Pull-Ons, Contours, Soft og Cover-Dri.

Vi må gjøre oss fortjent til kvalitetstempelet hver dag….

Hver dag forlater 25 lastebiler, fullastede med inkontinensprodukter, Attends-fabrikken i Aneby i Sverige, for levering til kunder over hele Europa. For å sikre vår høye kvalitetsstandard, følger vi opp hver eneste produktreklamasjon som rapporteres til oss. Alle reklamasjoner relatert til hudomsorg, er vi kontraktforpliktet til å dele med proDERM.

Dette skaper full åpenhet mellom Attends og proDERM. Dersom det skulle oppstå en økning i hudrelaterte reklamasjoner for en spesifikk produktkategori, forventer proDERM en grundig oppfølging og korrigering av problemet. Vi kan med stolthet informere om at fra kontraktstart mellom Attends og proDERM (juni 2010), har det ikke vært nødvendig med korrigerende tiltak.