Nummersystemet 0-10

Attends vil gjøre det enkelt for deg å finne riktig oppsugingsevne på produktene. Vi bruker derfor nummersystem fra 0-10, der 0 er for de med minst lekkasjer og 10 er for de med størst lekkasjer. Våre bleiebukser, beltebleier og alt-i-et bleier (de bleiene som festes rundt livet) har i tillegg størrelser som varierer mellom XXS - XL. Disse størrelsene sier noe om hvor store produktene er rundt livet. På våre brosjyremateriell og nettsider står det oppgitt centimetermål for de ulike størrelsene. Derfor anbefaler vi alltid å måle livvidde/hoftemål for å finne riktig størrelse.

Alle produktene kan brukes av begge kjønn, unntatt Attends for Men som er spesialtilpasset for menn. Attends Soft 0 og 1 kan kun brukes av kvinner da de er for små for mannens anatomi, men fra 2 og opp kan produktene brukes for både menn og kvinner. 

Product Range

Lett urinlekkasje

Absorpsjonsgrad 0-3
Det kommer små dråper urin, av og til små til større skvetter. Kvinner opplever dette ofte når de nyser, ler, hoster eller ved aktiviteter. Menn opplever dette ofte som små dråper til større skvetter som oppstår etter urinering.

Se Soft-produkter for lett urinlekkasje her

Se våre produkter spesialtilpasset menn med lett urinlekkasje her

Vil du heller ha buksebleie? Se vår buksebleie for lett urinlekkasje her

Moderat urinlekkasje

Absorpsjonsgrad 4-5
Ofte små til større skvetter urin. Du opplever at du ofte ikke rekker toalettet i tide. Du har en plutselig trang til å urinere.

Se våre Soft-produkter for moderat urinlekkasje her

Se Attends for Men 4 her, et spesialtilpasset produkt for menn med moderat urinlekkasje

Pull-Ons 5 er vår buksebleie for moderat urinlekkasje. Se den her

Tung urin- og avføringslekkasje

Absorpsjonsgrad 6-10
Dette gjelder deg som hele tiden lekker større mengder urin. Du rekker ikke toalettet i tide og har liten eller ingen blærekontroll. Du kan også ha avføringslekkasje.

Se våre Soft-produkter for tung inkontinens her

Contours Air Comfort kommer i kapasitet 6-10. Se dem her

Pull-Ons 8 er vår buksebleie for tung inkontinens. Se den her

Teipbleiene Slip Active, Slip Regular og Slip Regular Plus er alle for tung inkontinens

Vil du heller prøve beltebleie? Da er Flex for deg, se den her

Adjustable er vår alt-i-et bleie for de tyngste urinlekkasjene. Les mer her