Attends in Green

Attends er enig i at en løsning på miljøproblemene kun kan skje ved å endre måten verdens befolkning oppfører seg og konsumerer ressurser. Enten det er på individnivå, som medlem av et felleskap eller som bedrift er det viktig at vi samarbeider om å begrense eventuelle skadevirkninger av våre handlinger. Miljøarbeidet er en kontinuerlig prosess som aldri tar slutt, og vi må alle være klar over hvordan og hvorfor det er viktig å tenke og oppføre seg miljøvennlig.

For vår del betyr det å være forpliktet til et ansvarsfullt samarbeid om miljøet og hele tiden forbedre energieffektiviteten og vår bruk av ressurser, samt å vurdere påvirkningen av vår drift. Vi engasjerer våre ansatte, partnere, kunder, konsumenter og venner i denne prosessen for å kunne lære av hverandre. Vi tror dette vil resultere i et innflytelsesrikt og produktivt initiativ med en bedre og raskere progresjon mot vårt miljømål.

Et steg i å ta vår del av ansvaret og å engasjere, er å informere og lære våre kunder og konsumenter å velge det riktige produktet for sitt behov. Det mest vanlige for sluttbrukeren er at de bruker et for stort produkt med høyere absorpsjonsnivå fordi de tror de trenger det «i tilfelle». Mangel på kunnskap om graden av urinlekkasje resulterer ofte i unødvendig høyt forbruk av produkter. Det er vårt ansvar å guide dem til den beste løsningen for deres behov og samtidig øke bevisstheten om naturen og miljøet.

Du kan stole på at vi gjør mer.

 Trykk her for å laste ned brosjyren "Attends og miljøet".

Recycling Logo

 

Attends-produktene er i konstant utvikling for å kunne optimalisere yteevnen til produktet og samtidig redusere miljøpåvirkningen.

Vekt og volum på produktene er blitt redusert ved å optimalisere hvor materialene er plassert i produktet og ved bruk av superabsorbenter. Vi bruker også tynnere materialer og mer effektiv kompresjon av produktene i posene.

Yteevnen og kvaliteten på produktene er viktige forutsetninger for lav miljøpåvirkning, siden dette motvirker problemer som kan ha grunnlag i defekte produkter. Attends har også utviklet et verktøy for å velge den mest ressurssparende løsningen som er mulig, og som vil ha en positiv påvirkning på både kostnader og miljø.

Attends’ produktdesign har som mål å redusere transportvolumet gjennom hele livsløpet til produktet.

Dette har en effekt på både transport av råmaterialer og transporten av ferdige og brukte produkter.

God kompresjon av produktene før pakking og høy lasting av lastebiler for maksimal fyllingsgrad er mål som vil ytterligere redusere miljøpåvirkningen fra transport.
Alle fraktmidler er evaluert på grunnlag av deres miljøpåvirkning.

Alle råmaterialer er valgt basert på strenge kvalitetskontroller samt miljø- og sikkerhetsstandarder for å være sikker på at Attends-produktene er trygge for både konsumenten og miljøet.

Alle leverandører blir vurdert med hensyn til miljø, kvalitet, sikkerhet på arbeidsplassen og etiske retningslinjer.

Produksjonsstedet i Aneby, Sverige jobber med et styringssystem som er både ISO 14001- og ISO 9001-sertifisert.

Systemet bidrar systematisk til hele tiden å redusere miljøpåvirkningen og sørge for at anlegget blir periodisk kontrollert av en uavhengig kontrollør.

Vårt mål er hele tiden å redusere vår miljøpåvirkning ved å bruke ressurser og energi mer effektivt.

 

Recycling Logo
Recycling Logo

 

Recycling Logo